Uslovi korišćenja

Kupoman d.o.o. putem internet stranice kupoman.rs organizuje promotiovnu prodaju usluga i proizvoda. Kupoman d.o.o. je posrednik izmedju partnera i korisnika. Sve naslovne fotografije su ilustrativnog karaktera.

Uslovi korišćenja:

Rezervacijom promotivne ponude (klikom na dugme “KUPI”) dajete Kupomanu poziv za ostvarenje ugovora o kupovini, ugovorni odnos izmedju Korisnika i Kupomana nastaje u trenutku kad Kupoman prihvati takvu ponudu a Korisnik preuzima ugovornu obavezu da plati izabranu uslugu/proizvod. Prodaja može biti ograničena na maksimalni broj Korisnika.

Korisnik plaća vaučere/proizvode putem postfina, platnih kartica, poštanskih uplatnica/e-bankinga ili q-vouchera i oslobadja firmu Kupoman d.o.o. od odgovornosti za štetu prouzrokovanu Korisniku u vezi sa ovakvim načinima plaćanja za koju Kupoman nije odgovoran.

Kupljeni vaučer možete zameniti za usluge/proizvode koje partner nudi putem internet sajta kupoman.rs. Partner preuzima punu odgovornost za preuzimanje vaučera.

Vaučer glasi na ime i prezime kupca. Kupac može pokloniti vaučer tako što će prilikom kupovine navesti ime i prezime osobe kojoj želi da pokloni vaučer.

Vaučer ima svoj rok važenja i ukoliko korisnik ne iskoristi vaučer za uslugu/proizvod u datom vremenskom periodu, ni Kupoman ni partner nisu dužni da Korisniku vrate novac, osim u slučaju ostvarivanja prava na jednostrani raskid.

Naslovna fotoografija predstavlja ilustraciju ponude.

Zabranjena je trgovina, kopiranje ili falsifikovanje vaučera. Vaučer važi samo do datuma označenog na istom.

Kod kupovine proizvoda Kupoman garantuje isporuku robe na teritoriji Srbije u roku od pet radnih dana od momenta rezervacije.

Korisnik je saglasan da od firme Kupoman d.o.o. prima komercijalne poruke u vezi prodaje usluga/proizvoda i robe putem e-maila uz pravo da u svakom trenutku povuče saglasnost tako što će obavestiti istog e-mailom.

Reklamacije:

Kupoman ne snosi obavezu povraćaja novca za naplaćene provizije trećih strana, već samo za iznos usluge/proizvoda koji je kupac kupio.

Za vaučere
Kupoman stavlja veliki značaj i garanciju na efikasno rešavanje reklamacija u najskorijem roku. Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini vaučera jednostrano raskine ugovor i zatraži povraćaj novca tako što će u pismenoj formi poslati obaveštenje o tome na elektronsku poštu info@kupoman.rs. Takođe, povraćaj novca je moguć i kada partner nije u mogućnosti da pruži uslugu koju je kupac kupio preko sajta kupoman.rs. Povraćaj novca se vrši na tekući račun korisnika u roku od 5 radnih dana. Povraćaj novca nije moguć u slučaju isteka roka važenja vaučera. Takođe, kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora ako uz izričitu saglasnost potrošača, partner započne pružanje usluge pre isteka vremena u kome je dozvoljen jednostrani raskid ugovora. Vaučer se smatra iskorišćenim prilikom rezervacije termina Kupca prema Partneru (pružaocu usluge).

U slučaju reklamacije potrebno je poslati popunjen i potpisan reklamacioni formular na e-mail info@kupoman.rs (reklamacioni formular možete preuzeti ovde):

Za proizvode
Jednostranim raskidom kod kupovine proizvoda kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe. Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda jednostrano raskine ugovor i zatraži povraćaj novca tako što će u pismenoj formi poslati obaveštenje o tome na elektronsku poštu info@kupoman.rs. Prilikom kupovine robe kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora o kupovini ako je vraćena roba oštećena, sa primetnim znakovima korišćenja, i ako nije vraćena u original pakovanju u kom je i poslata.

Prodavac obezbeđuje garanciju na prodatu robu od 24 meseca. Garantni rok počinje od dana ostvarenja kupoprodajnog ugovora (ostvarenja rezervacije o porudžbini na sajtu www.kupoman.rs). U zavisnosti od vrste nedostatka a u skladu sa zakonom kupac ima pravo da traži popravku, zamenu robe, smanjenje kupoprodajne cene, ili povraćaj kupoprodajne cene. U slučaju zamene robe troškove poštarine snosi kupac.
Garancija se ne odnosi na habanje izazvano svakodnevnom upotrebom artikla, na oštećenje izazvano nepravilnim rukovanjem ili skladištenjem.

Robu koju želite da reklamirate pošaljite zajedno sa fakturom (ili brojem fakture) i popunjenim reklamacionim formularom na adresu (reklamacioni formular možete preuzeti ovde):

Kupoman d.o.o.
Batutova 20
11050 Beograd

Povraćaj robe izvršiti isključivo putem Post Express-a. Prilikom slanja robu označiti kao "lomljivo" kako ne bi došlo do oštećenja robe prilikom transporta. Robu ne treba slati pouzećem. Povraćaj novca se vrši na tekući račun koji je korisnik naznačio u reklamacionom formularu u roku od 5 radnih dana od momenta prispeća vraćenog proizvoda. Roba će biti refundirana po ceni iste neuključujući poštarinu koju snosi Kupac.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Kupoman je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
Ako imate bilo kakve primedbe, kritike ili sugestije, budite slobodni da nas kontaktirate na:

011/2403-046
info@kupoman.rs

Odgovorićemo na sva Vaša pitanja u najkraćem mogućem roku.

Ograničenje odgovornosti:

Kupoman nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu u vezi sa korišćenjem sajta kupoman.rs.

Zaštita podataka:

Kupoman stavlja veliku opreznost na zaštitu Vaše privatnosti. Zbog toga se obavezujemo da čuvamo Vaše lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i u skladu sa Zakonom o Elektronskoj Trgovini (Sl.Glasnik Republike Srbije br. 41/2009). Podaci o Korisnicima se koriste isključivo u svrhu kupovine robe koja se reklamira putem veb sajta što uključuje slanje komercijalnih poruka Korisnicima, obradu uplatnih naloga, dostavljanje neophodnih podataka Partnerima i dostavljanje robe. Svi zaposleni i poslovni partneri ugovorno su vezani da poštuju načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka. Pristupanjem i korišćenjem sajta kupoman.rs pristajete na prikupljanje i korišćenje informacija navedenih u ovoj izjavi.

Završne odredbe:

Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje internet stranice www.kupoman.rs nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.kupoman.rs smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u celini pročitao.

Pravila korišćenja kredita