3200 din za kompletan ginekološki pregled (pregled, kolposkopija, Papa i VS, ginekološki vaginalni ultrazvuk) u Euromediku na više lokacija!
3200 DIN
Kompletan ginekološki pregled u Euromediku!
4,9/5
3200 DIN 4800 DIN
Kompletan ginekološki pregled u Euromediku! 4,9/5