Program redovnih korisnika

Kupujte sa Kupomanom i osvojite Kupoman kredit za koji možete da kupite naše ponude!

Statusi koje možete da dobijete:

Bronze

Dobijate:

  • 100 Kupoman kredita

Za dobijanje statusa potrebno je:

  • kupiti ponude u ukupnoj vrednosti od 1000din *

Ovaj status ne možete da izgubite.

Silver

Dobijate:

  • za svaku kupljenu ponudu dobijate nazad 3% od njene vrednosti u obliku Kupoman kredita

Za dobijanje statusa potrebno je:

  • kupiti ponude u ukupnoj vrednosti od 2000din *

Da biste zadržali status potrebno je:

  • za poslednjih 30 dana kupiti ponude u ukupnoj vrednosti od 1000din *

Gold

Dobijate:

  • za svaku kupljenu ponudu dobijate nazad 5% od njene vrednosti u obliku Kupoman kredita

Za dobijanje statusa potrebno je:

  • kupiti ponude u ukupnoj vrednosti od 5000din *

Da biste zadržali status potrebno je:

  • za poslednjih 30 dana kupiti ponude u ukupnoj vrednosti od 2000din *

Statuse silver i gold možete da izgubite ako ne ispunite uslove za njihovo održavanje.

* u iznos se ne računa upotrebljeni Kupoman kredit, važi od 3.10.2011.

1 Kupoman kredit = 1 dinar